Oglądasz wypowiedzi wyszukane dla hasła: kiedy można eksmitować z mieszkania własnościowego

Temat: Eksmisja z mieszkania własnościowego
1. czy spoldzielnia mieszkaniowa moze eksmitowac lokatora z mieszkania
wlasnosciowego za zaleglosci w czynszu. mieszkanie jest splacone,
wszystkie formalnosci prawne pozalatwiane, jedynie brak aktu wlasnosci,
ktorego od początku nie chciala wydac spoldzielnia mieszkaniowa.

2. czy wykupujac mieszkanie na wlasnosc w spoldzielni, jest ona
zobowiazana do wydania aktu wlasnosci?

3. Czy brak zgody na wydanie aktu własności przez spoldzielnie
mieszkaniowa jest zgodne z prawem. Jesli tak, to na jakiej podstawie.

Pozdr
Qba

Obejrzyj resztę postów z wątkuTemat: uciążliwi sąsiedzi
Znalazłam coś takiego na Forum Prawnym. Może coś na tym forum
znajdziesz. Albo poprostu zadaj tam pytanie (tylko trzeba się
najpierw zarejestrować na forum).

forumprawne.org/prawo-nieruchomosci-lokalowe-budowlane/26304-eksmisja-z-mieszkania-wlasnosciowego.html Obejrzyj resztę postów z wątkuTemat: "RZECZPOSPOLITA" - 25 06 2005
PRAWO MIESZKANIOWE

Brak członkostwa nie uzasadnia eksmisji


Spółdzielnia nie może doprowadzić do eksmisji tylko na tej podstawie, że osoba,
której przysługuje prawo do lokum, przestała być jej członkiem


Takie są skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 marca 2004 r. (sygn. K
32/03) uznającego, że art.178 ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
jest niezgodny z konstytucją. Przepis ten stanowił, że spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu wygasa z upływem 6 miesięcy od ustania członkostwa
z przyczyn innych niż śmierć członka, chyba że przed upływem tego terminu
dokona on zbycia (sprzedaży, darowizny, zamiany) swego prawa do lokum, a jeden
z nabywców złoży deklarację członkowską. Wyrok Trybunału oznacza m.in., że
pozbawienie członkostwa w spółdzielni nie pociąga za sobą pozbawienia
spółdzielczego prawa do mieszkania czy lokalu użytkowego.

Na tle sprawy o eksmisję, wytoczonej przeciwko Annie i Jarosławowi J. przez
spółdzielnię mieszkaniową, powstała wątpliwość, czy mogą się oni bronić przed
eksmisją z mieszkania własnościowego, mimoże wykluczenie nastąpiło przed
wejściem w życie wyroku Trybunału.

W uchwale z 23 czerwca 2005 r., podjętej dla wyjaśnienia tej wątpliwości, Sąd
Najwyższy odpowiedział na to pytanie twierdząco. Uznał więc, że wyrok Trybunału
działa niejako wstecz. Rzecz zaś w tym, że nie można eksmitować osoby, która ma
do lokalu tytuł prawny. Takim tytułem jest m.in. spółdzielcze własnościowe i
spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania, najem i oczywiście prawo
własności.

Anna i Jarosław J. zostali wykluczeni ze spółdzielni z powodu niepłacenia przez
dłuższy okres opłat za swoje mieszkanie. Małżonkowie J. są bezrobotni, mają
bardzo niskie dochody i dwoje nieletnich dzieci na utrzymaniu. Sąd I instancji
wyrokiem z czerwca 2004 r. orzekł na wniosek spółdzielni eksmisję, ale ze
względu na okoliczności przyznał państwu J. prawo do lokalu socjalnego od
gminy. Zgodnie z art. 14 ustawy o ochronie lokatorów, do czasu zaoferowania
przez gminę zawarcia umowy najmu takiego mieszkania wykonanie wyroku
eksmisyjnego jest zawieszone. Sąd II instancji, do którego sprawa trafiła
wskutek apelacji małżonków J., skierował do Sądu Najwyższego pytanie prawne.

Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego i uchwała Sądu Najwyższego oznaczają, że
spółdzielnie nie mogą pozbyć się członków niepłacących za swe mieszkania, co w
praktyce oznacza, że ciężar ten ponoszą inni członkowie - ci, którzy płacą? Tak
nie jest, ale procedura jest bardziej skomplikowana niż przed wyrokiem
Trybunału. Nie wystarczy wykluczenie. Spółdzielnia musi wystąpić do sądu o
zaległe opłaty, a po uzyskaniu wyroku zasądzającego może ściągnąć je ze
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze egzekucji komorniczej,
czyli sprzedaży na licytacji. Jeśli nie będzie nabywcy, spółdzielnia może
przejąć to lokum. Dopiero gdy wykluczony członek utraci w ten sposób swój tytuł
do mieszkania, w rachubę wchodzi eksmisja (sygn. III CZP 35/05).

Obejrzyj resztę postów z wątku